Maksiuta
SONGS
Title, Artist

Total Airs

Total Views On YouTube

On Air Release Date

Peak Position On Top Radio & YouTube Hits

Weeks On Radio & YouTube Hits

Peak Position On Top Radio Hits

Weeks On Radio Hits

Peak Position On YouTube Hits

Weeks On YouTube Hits

n/a
n/a
18.02.2021
n/a
0
n/a
0
n/a
0
48
n/a
18.12.2020
n/a
0
n/a
0
n/a
0
6
n/a
19.11.2020
n/a
0
n/a
0
n/a
0