Ditvak

SONGS

Total Airs

Total Views On YouTube

On Air Release Date

Peak Position On Top Radio & YouTube Hits

Weeks On Radio & YouTube Hits

Peak Position On Top Radio Hits

Weeks On Radio Hits

Peak Position On YouTube Hits

Weeks On YouTube Hits

840
n/a
27.09.2021
n/a
0
n/a
0
n/a
0
1 001
n/a
22.07.2021
n/a
0
n/a
0
n/a
0
1 398
n/a
23.03.2021
n/a
0
n/a
0
n/a
0